Gniezno - informacje


67.570
mieszkańców Gniezna
32.351
mężczyzn
35.219
kobiet

10.493
w wieku przedprodukcyjnym

40.893
w wieku produkcyjnym

16.184
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

264
zawarto małżeństw

601
urodzeń

922
zgonów

-321
przyrost naturalny
miasto Gniezno
dochody

372.023.904
wydatki

342.700.288
struktura wydatków Gniezna

312.990
0,091%
Rolnictwo i łowiectwo

19.904.140
5,808%
Transport i łączność

19.752.434
5,764%
Administracja publiczna

16.597.552
4,843%
Gospodarka mieszkaniowa

160.267
0,047%
Działalność usługowa

389.939
0,114%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.479.472
0,724%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.451.742
0,424%
Obsługa długu publicznego

7.658.190
2,235%
Różne rozliczenia

94.102.464
27,459%
Oświata i wychowanie

1.469.909
0,429%
Ochrona zdrowia

22.677.114
6,617%
Pomoc społeczna

711.301
0,208%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.725.283
1,379%
Edukacyjna opieka wychowawcza

28.595.232
8,344%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.148.840
1,211%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.748.276
3,136%
Kultura fizyczna i sport

106.717.344
31,140%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-20 16:00
REKLAMA
pogoda Gniezno
7.8°C
wschód słońca: 05:47
zachód słońca: 18:05
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Gnieznie

kiedy
2023-03-24 19:00
miejsce
Aula I Liceum Ogólnokształcącego,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-25 17:00
miejsce
Aula Pomnik, Gniezno, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-26 18:00
miejsce
Pub Dziupla, Gniezno, ul. Moniuszki 2
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-05 19:00
miejsce
Młyn Restauracja - Kawiarnia,...
wstęp biletowany